You are here

Beoordeling website 2014

Criteria voor beoordeling

Het Vlaams Patiënten Platform (VPP), beoordeelde voor het eerst de websites van een aantal ziekenhuizen die daaraan wilden deelnemen. Met de website willen wij vooral de patiënt goed informeren. Een goed geïnformeerde patiënt kan betere beslissingen nemen. De kwaliteit van zorg neemt  toe als de patiënt actief deelneemt aan het zorgtraject.

Het VPP stelde voor de kwaliteitsmeting van de ziekenhuiswebsites een checklist op rond 8 thema’s:

 • gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid (15 items)
 • praktische informatie (3 items)
 • informatie over de visie en het beleid van het ziekenhuis (14 items)
 • informatie over het zorgaanbod van het ziekenhuis (6 items)
 • informatie over de kostprijs van zorg (4 items)
 • informatie over privacy en patiëntenrechten (5 items)
 • patiëntenvoorlichting en –ervaringen (4 items)
 • interactiemogelijkheden van de website (2 items)

Alle indicatoren hebben dezelfde waarde, nl. 1 punt. AZ Delta scoort 1 punt voor 30 van de 51 indicatoren, wat neerkomt op 59 procent.
De beoordeling gebeurde door 1 testpersoon per ziekenhuissite.

2 items zijn niet beoordeelbaar geacht, nl. het jaarverslag  en het beleid in verband met restmateriaal, omdat het een fusieziekenhuis in oprichting betreft.   

De dertig goede punten

 • Url met naam van ziekenhuis
 • Snel inladen, minder dan 3 seconden
 • Lettergrootte kunnen aanpassen op de site
 • Rubriek nieuws op de homepage
 • Zoekmachine
 • Homeknop via logo
 • Info in minder dan 4 clicks
 • Kruimelpad om overzicht te houden iin de structuur van de website
 • Printvriendelijke versie van documenten op de site
 • Overzichtelijke weergave op tablet
 • Contactinfo ook mobiel
 • Parkeerinformatie
 • Printbaar plannetje bij adressen van de campussen
 • Oplijsten samenwerking met andere zorginstellingen
 • Actueel beleidsplan
 • Info over palliatieve zorg
 • Info over kwaliteitsindicatoren en de resultaten
 • Info over verbeteren van kwaliteit van zorg
 • Info over laatste audit van zorginspectie
 • Overzicht van artsen met functie/verzekeraar voor medische fouten/ afdelingen/contactgegevens
 • Standaardprijzen voor standaardopnames
 • Info over conventiestatus artsen (op welke dagen en uren geconventioneerd)
 • Contactinfo voor vragen over het financiële aspect
 • Info over gebruik persoonlijke gegevens
 • Info over patiëntenrechten
 • Info over ombudsdienst; contact/locatie/e-mailadres/telefoonnummer
 • Info over onderzoek naar patiëntenervaringen en de resultaten
 • Info over medische informatie en vormingssessies voor patiënt
 • Printbare voorlichtingsinfo voor patiënten (folders)
 • Aanwezigheid van links naar sociale media

Wat te verbeteren

 • Geen duidelijke weergave van de homepagina op smartphone
   Er is intussen een plannetje toegevoegd.
 • Geen adres en e-mail op de homepage
  Intussen is het adres van de maatschappelijke zetel en het algemeen e-mailadres toegevoegd. Alle gegevens over de campussen zijn te vinden onder de knop campussen op de homepagina.
 • Geen info over samenwerking afdelingen en patiënten
  Dit is intussen toegevoegd.
 • Geen info over de bereikbaarheid van de afdeling bij overzicht afdelingen
  Dit is intussen toegevoegd.
 • Onvoldoende vermelding van auteur, functie en datum bij medische informatie
  Dit is intussen aangevuld.
 • Onvoldoende info over kostprijs: geen overzicht prijzen ngl verzekeringsstatus
  Er is extra algemene info over de verzekeringsstatus toegevoegd; meer bepaald over de verhoogde tegemoetkoming.
  Als een van de weinige ziekenhuizen in Vlaanderen hebben we een raming gemaakt over 30 veel voorkomende ingrepen en behandelingen om de patiënt een idee te geven van de kostprijs.
 • Op het formulier bij contact staat 'Opmerking, suggestie als onderwerp'. Moet expliciet ‘klacht/medisch incident’ zijn. Ook bij kwaliteit en ombudsdienst moet formulier komen voor klachten/medische incidenten
  Dit is intussen aangepast.
 • Doorverwijzing naar zelfhulp.be, niet goed omdat er geen uitleg staat op de site over wat zelfhulp.be is
  Ondertussen is bijkomende uitleg toegevoegd.
 • Geen 100 procent foto’s artsen
  Voor 80 procent van de artsen staat er een foto op de site.
 • Geen 100 procent foto’s verantwoordelijken afdelingen en onvoldoende uitleg over waar de verpleegafdeling zich bevindt op de campus.
  Voor 95 procent van de verpleegeenheden is er een foto van de hoofdverpleegkundige. De locatie van de verpleegeenheid op de campus is intussen toegevoegd.
 • Niet bij alle artsen aandachtsgebieden vermeld
  In de meeste gevallen wel. Een aantal artsen heeft niet echt een subspecialisatie. Extra opleidingen en interessevelden staan soms ook in cv.
 • Geen elektronisch patiëntendossier
  Op dit moment heeft alleen het universitair ziekenhuis van Leuven zo’n elektronisch patiëntendossier. AZ  Delta is van plan om ook met een elektronisch patiëntendossier te werken in de nabije toekomst.
 • Geen interactieve kinderwebsite
  Dit is gepland voor 2016.
  Voor ouders is er heel wat informatie te vinden onder Kinderen in het ziekenhuis
 • Geen zoekfunctie met spelcorrectie
  Dit wordt ingevoerd in 2015.
 • Geen informatie over euthanasie
 • Geen informatie over fixatie
 • Geen informatie over isolatie
 • Geen informatie over dwangmedicatie
 • Geen informatie over orgaandonatie
  Voor de 5 bovenstaande punten kon de info nog niet meegegeven worden. AZ Delta fuseert begin 2015 en de medische raden van het ziekenhuis zijn nog aan het overleggen om tot 1 standpunt te komen.
 • Geen apart privacyreglement
  Er is een privacyreglement in de maak op AZ Deltaniveau.
 • Geen Anysurferslabel
  AZ Delta heeft beslist om niet te investeren in dit label. We voldoen aan de helft van de vereiste functionaliteiten en de site is bijvoorbeeld wel aangepast voor slechtziende of blinde mensen.

Bron: dienst communicatie, 18 november 2014