You are here

Beoordeling website 2015

Criteria voor beoordeling van de website

AZ Delta haalt 72,4 procent. De mediaan is 64,9 procent: de helft van de ziekenhuizen ligt boven of is gelijk aan dat cijfer. De andere helft is gelijk of ligt lager.

Het onderzoek gebeurde in de zomer van 2015.

De website werd onder meer beoordeeld op

 • gebruiksvriendelijkheid
 • praktische informatie
 • kwaliteit van de zoekmachine
 • informatie over de visie en het beleid van het ziekenhuis
 • informatie over kwaliteitsmetingen
 • info over patiëntenrechten
 • standaardprijzen voor behandelingen
 • de ombudsdienst en het melden van klachten
 • informatiesessies voor patiënten
 • link met sociale media
 • of de site ook kan geraadpleegd worden op mobiele toestellen zoals smartphones en tablets.

Punten waar nog werk is voor ons ziekenhuis

We maken nog werk van een aantal verbeteracties voor de website.

 • De deelwebsite voor kinderen is in de maak. We willen die in het voorjaar van 2017 lanceren.
 • In het kader van de fusie is een nieuwe commissie medische ethiek opgericht. Die zal samen met , samen met de artsen en onze ethicus nieuwe richtlijnen vastleggen  in verband met dwangmaatregelen,  menselijk restmateriaal, isolatie en fixatie.
 • Er is een project opgestart voor een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier.

Waar we niet goed scoorden

 • We hebben de meest voorkomende aandoeningen opgelijst en daarvoor een prijsindicatie gegeven. Daarvoor zijn we uitgegaan van de meest voorkomende aandoeningen in ons eigen ziekenhuis en niet van een algemene lijst in Vlaanderen.
 • Exacte berekeningen per patiënt zijn onmogelijk omdat er vaak keuzes moeten worden gemaakt bv. in welk materiaal gebruikt wordt voor een operatie. 
 • Het vermelden van het remgeld op de verblijfskosten vanaf de 1ste dag, de 2de dag en de 91ste dag, zou het overzicht volgens ons te complex maken.
 • ​Dit is ook de reden waarom we de verzekeringsstatus van de patiënt niet meenemen.  Voor  patiënten met een recht op een verhoogde tegemoetkoming geven we mondeling de informatie mee.

Het PPT oordeelt dat patiënten geen klachten of incidenten kunnen melden op de site van AZ Delta.  Dat kan wel op drie manieren. 

 • het contactformulier, met in de tekst de letterlijke verklaring van medische incidenten ( ‘Mocht u een klacht hebben of willen melden dat er iets verkeerd gelopen is bij een behandeling)
 • via de ombudsdienstpagina met als titel klachtbemiddeling
 • via de pagina’s kwaliteit over de patiëntgerichte aanpak

Meer op www.zorgkwaliteit.be

Info: dienst communicatie, 19 januari 2016.