You are here

Inspectie psychiatrie

Herbij vind je de inspectieverslagen van de psychiatrische afdelingen van ons ziekenhuis.

Inspectieverslag voormalig Stedelijk Ziekenhuis Roeselare 2011

Inspectieverslag voormalig H.-Hartziekenhuis 2009

De tekortkomingen in de inspectieverslagen van 2009 en 2011 zijn de voorbije jaren verholpen. De dienst psychiatrie van AZ Delta is mee geëvolueerd met de nieuwe standaarden voor de behandeling van psychiatrische problematieken.

Sinds het inspectierapport zijn er heel wat veranderingen doorgevoerd binnen AZ Delta, conform de aanbevelingen in het rapport.  

Nieuwbouw en renovatie

Op campus Brugsesteenweg kwam een nieuwbouwafdeling PAAZ volgens de voorschriften van de inspectie en de overheid. De afdeling is open en ruim en er is veel aandacht voor patiëntveiligheid. Ook op campus Westlaan is de beveiligingskamer gerenoveerd.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Er is een beveiligde kamer die sporadisch moet worden gebruikt wanneer een patiënt een gevaar is voor zichzelf of de omgeving. Dit beveiligen gebeurt met een zo groot mogelijk respect voor de patiënt en in dialoog.
De vrijheidsbeperkende maatregelen worden zo kort mogelijk gehouden. Deze manier van aanpak leidt tot een duidelijke afname van dergelijke maatregelen. Het aantal leefregels is teruggeschroefd  tot deze die maatschappelijk gangbaar zijn zoals bv. voor roken.

In samenspraak met patiënt

We betrekken de patiënt zoveel mogelijk bij het opstellen van zijn behandelplan en de uitvoering ervan, en als de patiënt dat wenst, ook de mensen die dichtst bij hem staan.
Daarbij streven we naar een geïndividualiseerde behandeling waarbij gewerkt wordt aan de genezing/aanvaarding/leren omgaan met psychisch ziekzijn, het weer opnemen van een rol in de maatschappij en het stellen van nieuwe , zinvolle levensdoelen.

Meer info bij dr. Piet Snoeck