You are here

KCE-rapport longkanker

Overlevingskans longkanker na 1 jaar bij AZ Delta

Een rapport van het KCE, het Kenniscentrum voor Gezondheidszorg,  gepubliceerd in 2016, geeft aan dat de behandeling van longkanker in AZ Delta van een hoogstaand niveau is. Het rapport is gebaseerd op cijfers van  2010 -2011.
De overlevingskans 1 jaar na de vaststelling van longkanker, is op 3 na het hoogst in AZ Delta vergeleken met de andere ziekenhuizen in ons land. 

Het  team longziekten heeft vooral veel aandacht voor wekelijkse multidisciplinaire besprekingen voor het bepalen van de beste diagnose en behandeling: in AZ Delta wordt bijna 95 procent van de patiënten besproken door een team met diverse specialisten. Gemiddeld gebeurt dat in België in 82 procent van de gevallen.

Daarnaast gebeurt er een grondige typering van longkanker in een verder gevorderd stadium (stadium 4) door afwijkingen in het DNA van kankercellen (next generation sequencing) op te sporen, wat van groot belang is om een meer doelgerichte behandeling te kunnen opstarten.  Dat gebeurde in 2010-2011 in 76 procent van de gevallen waar het gemiddelde voor ons land op 53 procent ligt. Vorig jaar haalde het team door het opstarten van een nieuwe innovatieve techniek zelfs 90 procent.

De goede resultaten hebben te maken

  • met longartsen en longchirurgen die zich specifiek toeleggen op de zorg voor longkanker en zich hierin voortdurend specialiseren
  • met de beschikbaarheid van bestraling (radiotherapie) en DNA-testing van longkanker
  • met  de mogelijkheid om via klinische studies te werken met behandelingen die nog niet algemeen beschikbaar zijn omdat ze nog een experimentele fase zitten
  • en met sterke multidisciplinaire teams. 
Grafiek over betere overlevingskans longkanker in AZ Delta

 

De ambitie is om deze resultaten in de toekomst te bevestigen en waar mogelijk nog te verbeteren. Verschillende projecten zijn hiervoor reeds gestart:

  • het uitwerken van een transmuraal zorgpad voor longkankerpatiënten in samenwerking met de huisartsen
  • investeringen in nieuwe diagnostische technieken zoals endobronchiale echografie en next generation sequencing als meest gevoelige tool voor meer uitgebreide moleculaire testing
  • de opstart van stereotactische radiotherapie als behandeling voor longkankerpatiënten die om functionele redenen niet kunnen worden geopereerd

    Meer info bij dr. Ingel DemedtsDemedts MD, PhD

Info: dr. Ingel Demedts, thoracaal oncoloog, 3 mei 2016