You are here

Patiënttevredenheidsenquêtes twee keer per jaar

Twee keer per jaar worden patiënten gevraagd een enquête in te vullen om te weten te komen of ze tevreden zijn over de dienstverlening van het ziekenhuis of op welke punten het beter kan. Dat gebeurt op basis van een vragenlijst, opgemaakt door het Vlaams Patiëntenplatform dat een groot aantal patiëntenverenigingen groepeert. De enquête zelf gebeurt in een periode van 2 weken in maart en in oktober. Deze enquête past in  het kader van VIP², het 'Vlaams Indicatorenproject, voor patiënten en professionals' van de Vlaamse overheid. De enquêtes worden door de overheid verwerkt en de resultaten worden dan meegedeeld aan de ziekenhuizen die deelnemen aan dit project.

Laatste resultaten