You are here

Patiënttevredenheid dagopname 2021

Resultaten

U vindt de resultaten op zorgkwaliteit.be

Verbeteracties

Een betere patiëntbeleving en –gerichtheid blijft evenwel een werkpunt. 

  • Door een realtime bevraging van patiënten, artsen, medewerkers en diensten worden verbeterpunten vastgelegd en vertaald in concrete acties.  Deze worden periodiek geëvalueerd.
  • ​Het komende jaar richten we ons vooral op een betere communicatie met en educatie/participatie van patiënten.
  • AZ Delta investeert actief in samenwerking met patiëntenverenigingen en stakeholders en startte in 2021 een patiëntenraad op.
  • Daarnaast worden patiëntenervaringen steeds meegenomen bij de opstart van zorgpaden of de toetsing van belangrijke beleidskeuzes.
  • Ook werken we stelselmatig verder aan vaardigheden voor persoonsgerichte zorg, m.n. zorg afgestemd op waarden en voorkeuren van de patiënt. Er worden hiervoor meerdere opleidingen georganiseerd.
  • Inzake kostprijs wordt een grote sensibilisatieactie opgezet om diensten te wijzen op de noodzaak om informatie te geven over de kostprijs, door bv te verwijzen naar de kostenramingen op de website of naar de facturatiedienst.
  • Er komt ook een sensibilisering voor meer aandacht van artsen en medewerkers om zichzelf voor te stellen aan de patiënt.