You are here

Patiënttevredenheid opname 2019

Resultaten

Hier vindt u de resultaten van de bevraging van de opgenomen patiënten in 2019 op de website van zorgkwaliteit.be.

Verbeteracties

Back-office hebben we vooral gewerkt aan een beter systeem om patiëntenfeedback te vergaren en aan de diensten te kunnen rapporteren. Zo kunnen ze nauw zelf opvolgen op welke indicatoren ze meer moeten inzetten. We zijn bij elke verpleegeenheid langsgegaan om de resultaten te bespreken en diensteigen acties op te zetten. Een daarvan was bv het extra informeren over de onderzoeken/behandelingen die gepland waren de volgende dag met ruimte voor vragen en de arts verwittigen indien iets niet duidelijk is.

Meer info bij An Ravelingien, ethica en verantwoordelijk voor persoonsgerichte zorg
t 051 23 70 87
e an.ravelingien@azdelta.be