You are here

Patiënttevredenheid opname 2021

Resultaten

De resultaten kunt u hier nalezen op de website van zorgkwaliteit.be

Verbeteracties

  • We willen patiënten en naasten meer aan het woord laten over wat voor hen belangrijk is om over goede zorg te kunnen spreken.
  • We bereiden een nieuw kwaliteitsmodel voor waarbij de stem van de patiënt nog centraler komt te staan.
  • We introduceren ook een systematiek om PREMs en PROMs mee te nemen in zorgpaden.                                    

Meer info bij An Ravelingien, ethica en verantwoordelijk voor persoonsgerichte zorg
t 051 23 70 87
an.ravelingien@azdelta.be