You are here

Patiënttevredenheidsenquête 2013

pat tevredenheidsenq
resultaten 2013

In 2013 deed AZ Delta 2 keer mee aan de tevredenheidsmeting van het Vlaams Patiëntenplatform. Uit de Vlaamse Patiëntenpeiling blijkt dat patiënten het ziekenhuis gemiddeld een 8,32 op 10 geven.

Patiënten zijn het meest tevreden over

  • de informatie die ze meekrijgen bij ontslag
  • de vriendelijkheid van de artsen

Anderzijds geven patiënten aan dat de medewerkers van het ziekenhuis zich te weinig voorstellen met naam en functie.

Voor de overige vragen ligt het resultaat in lijn met de andere ziekenhuizen. Dit betekent dat er nog ruimte is voor verbetering. Daarom engageert het ziekenhuis zich om in 2014 te werken aan de identificatie van de medewerkers. We zullen ook de bevraging naar pijn en het onder controle houden ervan verbeteren.

Hieronder vindt u de belangrijkste resultaten van de Vlaamse Patiënten Peiling anno 2013.

Info: Ines Van Giel, dienst kwaliteit AZ Delta, 27 december 2013