You are here

Patiënttevredenheidsenquête 2014

Najaar 2014

taartdiagram

497 patiënten vulden de enquête in oktober. De patiënt scoort zijn verblijf in AZ Delta gemiddeld 8,4 op 10, wat net hoger ligt dan de vorige peiling waar we 8,3 haalden.

95% van onze patiënten zouden het ziekenhuis ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk wel’ aanbevelen aan hun kennissenkring.

Zodra we de meer gedetailleerde informatie krijgen van VIP², het 'Vlaams Indicatorenproject, voor patiënten en professionals' van de Vlaamse overheid, zullen we de cijfers hier ook meegeven.

Meer informatie over de resultaten van de tweede meting van dit jaar kunt u vinden op:

Actiepunten op basis van metingen in 2013

Als we verder inzoomen op het zichzelf voorstellen aan de patiënt door medewerkers met naam en functie (medewerkersidentificatie) en op het actief gaan navragen of de patiënt pijn heeft - de werkpunten uit de voorjaarsenquête van 2014 -  is er voor het zichzelf voorstellen, een terugval van 32,4% naar 30,3%. Voor het vragen naar pijn is het resultaat van 63,4% lichtjes beter dan de voorgaande meting 61,9%. Aan beide punten wordt in 2015 verder gewerkt.

Actiepunten op basis van metingen in 2014

Uit de VPP blijkt dat patiënten veel aandacht hechten aan informatie o.a. informatie over de opname, de kosten, de aard van de aandoening, het ontslag,… Omdat we hierop nog kunnen verbeteren, wordt dit in 2015 in concrete acties omgezet.

Voorjaar 2014

Voor de peiling van maart vulden 476 patiënten de enquête in. Een patiënt scoort zijn verblijf in AZ Delta gemiddeld 8,3 op 10, wat net iets minder is dan het Vlaams gemiddelde van 8,5. 
96% van onze patiënten zouden het ziekenhuis ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk wel’ aanbevelen aan hun kennissenkring. Dat getuigt van vertrouwen, en is ook beter dan het Vlaams gemiddelde.

Meer informatie over de resultaten van de eerste meting van dit jaar kunt u vinden op:

Actiepunten op basis van metingen in 2013

Uit de resultaten van de metingen in 2013 heeft AZ Delta volgende actiepunten naar voorgeschoven:

  • Medewerkers stellen zich voor aan de patiënt.
  • Bevragen en behandelen van pijn.

Eind 2014 worden deze actiepunten geëvalueerd aan de hand van alle resultaten bekomen uit de beide metingen van 2014.