You are here

Patiënttevredenheidsenquête 2016

Resultaten

In maart 2016 vond de bevraging voor het eerst digitaal plaats. De responsgraad bedroeg 41%.

32% van onze patiënten gaf het ziekenhuis een 9 op 10 of 10 op 10 voor het ziekenhuisverblijf. 48% van onze patiënten zouden AZ Delta ‘zeker wel’ aanbevelen bij familie of vrienden.

Meer op de ziekenhuiswebsite van de overheid

Verbeteracties

We  blijven werken aan de 3 thema's die we vorig jaar al opstartten: 

  • verpleegkundigen gaven begrijpelijke uitleg
  • medewerkers werkten goed samen
  • medewerkers respecteerden privacy tijdens gesprekken

Om beter zicht te krijgen op het effect van de verbetervoorstellen en gedane acties, schakelden we over naar een continue meting. Concreet wil dit zeggen dat we ook buiten de 2 meetperiodes patiënttevredenheidsenquêtes uitsturen. We hopen zo sneller te kunnen bijsturen.
We zien sinds de meting in het najaar 2015 reeds een vooruitgangen met 20% op de actiepunten ‘medewerkers werkten goed samen’ en ‘medewerkers respecteerde de privacy tijdens gesprekken’