You are here

Patiënttevredenheidsenquête 2018

Resultaten

Midden december werden de resultaten van de Vlaamse Patiëntenpeiling voor de periode 2016-2018 publiek gemaakt.

In 2018 gaf 47 procent van onze patiënten AZ Delta een 9 of 10 op 10 voor het ziekenhuisverblijf. 61 procent van onze patiënten zouden AZ Delta ‘zeker wel’ aanbevelen.
We merken een positieve trend in vergelijking met de resultaten van 2016. Niettemin liggen de resultaten nog te ver af van de streefwaarde.

We beschouwen patiëntbeleving als een prioriteit in onze werking.  Voor 2020 zijn 4 doelstellingen vastgelegd:

  1. De noden en wensen van de patiënt worden systematisch bevraagd, onderzocht en beantwoord
  2. Artsen en medewerkers voelen zich gemotiveerd, erkend en betrokken in het bevorderen van patiëntbeleving.
  3. Patiënten worden zoveel mogelijk betrokken als partners in hun zorgtraject
  4. AZ Delta is een toegankelijk en gastvrij ziekenhuis

Meer over de resultaten op de website van de overheid

Verbeteracties

Op basis van de resultaten van de enquête van het Vlaams Patiënten werken we aan 4 thema's 

  • betere samenwerking tussen artsen en medewerkers
  • begrijpelijke uitleg aan de patiënten door artsen en medewerkers over oorzaken, mogelijke behandelingen en gevolgen van een aandoening
  • vriendelijkheid tegenover de patiënten
  • vooraf informatie verstrekken over de kosten van de opname

Er zullen ook eigen enquêtes gebeuren bij patiënten om zo sneller te feedback te kunnen geven aan de betrokken diensten.