You are here

Patiënttevredenheidsenquêtes 2015

Resultaten

Er werden 3500 enquêtes uitgestuurd naar onze patiënten. We kregen 1130 ingevulde enquêtes terug.

 45% van onze patiënten gaf het ziekenhuis een 9 op10 of 10/op 10 voor het ziekenhuisverblijf. 59% van onze patiënten zouden AZ Delta ‘zeker wel’ aanbevelen bij familie of vrienden.

Meer op de ziekenhuizenwebsite van de overheid. 

Verbeteracties

De resultaten op alle vragen uit de tevredenheidsenquête werden gerapporteerd op het directiecomité en de raad van bestuur. Het directiecomité wees drie thema’s aan waarrond er ziekenhuisbreed wordt gewerkt, omdat we daar lager scoren dan andere deelnemende ziekenhuizen.

  • Verpleegkundigen gaven begrijpelijke uitleg
  • Medewerkers werkten goed samen
  • Medewerkers respecteerden privacy tijdens gesprekken

De resultaten werden op afdelingsniveau teruggekoppeld. Iedere afdeling kreeg de taak om per vraag één verbeteractie per thema uit te rollen tegen december 2016.

Op alle overlegmomenten met hoofdverpleegkundigen in juni 2016 worden de ondernomen verbeteracties toegelicht.