You are here

Resultaten 2015

Resultaten

Tijdens de meting in januari 2015 werden 618 checklijsten gecontroleerd. Bij 90% van de patiënten die een ingreep onder verdoving ondergingen, werd de checklijst volledig ingevuld. Ons cijfer ligt 10% hoger dan de mediaan (80%).            

Meer info is terug te vinden op de website van de overheid zorgkwaliteit.be  Daar vindt u zowel resultaten gebaseerd op de eigen checklist van AZ Delta (indicator 2) als voor  de checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie die 22 punten (indicator 1) bevat.

Verbeteracties

Vanaf 2016 worden er in AZ Delta periodiek interne checks uitgevoerd, o.a. ook op het operatiekwartier. het gebruik van de checklijst veilige chirurgie wordt bij iedere check op het operatiekwartier gecontroleerd.