You are here

Resultaten veilige chirurgie 2016

Resultaten 2016

Studies tonen aan dat het gebruik van een preoperatieve checklijst het aantal potentieel vermijdbare fouten doet dalen.

Tijdens de meting in januari 2016 werden 162 checklijsten gecontroleerd. Bij 88% van de patiënten die een ingreep onder verdoving ondergingen, werd de checklijst volledig (alle 20 items) ingevuld. Het AZ Delta cijfer ligt hoger dan de mediaan (87%), maar ligt in vergelijking met vorig jaar 2% lager. Meer info is terug te vinden op de website van de overheid zorgkwaliteit.be. Daar vindt u zowel resultaten gebaseerd op de eigen checklist van AZ Delta (indicator 2) als voor  de checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie die 22 punten (indicator 1) bevat.

Verbeteracties

- De herziene procedure ‘veilig opereren’ wordt toegepast sinds 1 december 2016.

- De toepassing van de checklijst wordt opgevolgd geëvalueerd tijdens begeleidingsmomenten in het operatiekwartier.