You are here

Resultaten veilige chirurgie 2017

Resultaten 2017

Studies tonen aan dat het gebruik van een preoperatieve checklijst het aantal potentieel vermijdbare fouten doet dalen.

Meer info is terug te vinden op de website van de overheid zorgkwaliteit.be. Daar vindt u zowel resultaten gebaseerd op de eigen checklist van AZ Delta (indicator 2) als voor  de checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie die 22 punten (indicator 1) bevat.

Verbeteracties

Het AZ Delta comité Operatiekwartier onderneemt actie. De zorgmanager, medisch diensthoofd, zorgcoach en hoofdverpleegkundigen van het operatiekwartier volgen de toepassing van de checklijst op. De cijfers en evoluties worden besproken op het comité operatiekwartier.

Begin 2018 wordt in de operatiezalen via een observatietool nagegaan of de waargenomen evoluties het gevolg zijn van een gewijzigde groepsdynamiek. De betrokken artsen en medewerkers zijn via een persoonlijke brief gewezen op het belang van de checklijst veilige heelkunde. Dezelfde boodschap is tijdens de plenaire operatiekwartier vergadering herhaald. Casussen waarbij de checklijst niet correct wordt toegepast worden besproken.