You are here

Resultaten veilige chirurgie 2018

Er moeten voor een ingreep een aantal checks worden uitgevoerd om de operatie zo veilig mogelijk te laten verlopen: bv. checken of de juiste persoon op de tafel ligt, controleren of de plaats van de ingreep correct is aangeduid, samen met het hele team inschatten of welke problemen kunnen opduiken, het aantal gebruikte instrumenten, kompressen en naalden tellen voor en na de ingreep... In totaal zijn er 22 checks voor, tijdens en na de ingreep. 

De resultaten van AZ Delta op zorgkwaliteit.be