You are here

Resultaten veilige chirurgie 2019

Resultaten 2019

De checklijst veilige chirurgie is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat chirurgische ingrepen op een zo veilig mogelijk verlopen. De checklijst minimaliseert ook de kans op mogelijke verwikkelingen tijdens of na de ingreep. Vandaar dat we deze controles (en registraties hiervan) als absolute voorwaarde stellen tot het starten en eindigen van een ingreep.

AZ Delta scoort net onder de streefwaarde van 90 procent. U vindt de resultaten op de overheidswebsite zorgkwaliteit.be

Verbeteracties

 Om de naleving van de checklist te verbeteren, planden we in 2020 enkele acties.

  • Gerichte observaties in het operatiekwartier om de naleving van de verschillende stopmomenten te controleren.
  • Artsen met een laag invulpercentage worden persoonlijk aangesproken en aangeschreven hierover.
  • Gerichte bevraging aan patiënten om na te gaan of de controles werden uitgevoerd.
  • Transparantie van nalevingscijfers per discipline binnen het operatiekwartier.
  • De operatie wordt pas gestart als alle nodige controles zijn uitgevoerd.
  • Patiënt kan niet verplaatst worden naar de ontwaakzaal als de nodige controles bij het afsluiten van de operatie niet zijn uitgevoerd.

 

Meer info bij Evelyne Carlier, Q&S
t  051 23 76 06
evelyne.carlier@azdelta.be