You are here

Volledig voorschrift geneesmiddelen

AZ Delta hanteert een elektronisch geneesmiddelenvoorschrift, wat de volledigheid van het voorschrift en dus ook de patiëntveiligheid ten goede komt.

  • de naam van het geneesmiddel
  • de geboortedatum
  • naam en voornaam van de patiënt
  • de datum van het voorschift
  • de naam van de arts
  • de dosis
  • de frequentie van het geneesmiddel.

Laatste resultaten