You are here

Geneesmiddelenvoorschrift 2015

Resultaten

Twee externe ziekenhuisapothekers hebben eind 2015 op één dag alle geneesmiddelenvoorschriften, gecontroleerd in de ziekenhuisapotheek. Tijdens deze momentopname werd 88% van de geneesmiddelenvoorschriften volledig bevonden. We zijn er dus tussen eind 2014 en eind 2015 met 20% op vooruit gegaan. 

Meer op de website van de overheid

Verbeteracties

Desondanks het goede cijfer werkt onze ziekenhuisapotheek continu aan verbetering. In 2015 werden artsen frequent aangespoord om alle voorschriften te ondertekenen. Dit werpt zijn vruchten af. Nu ontbreekt slechts bij 2% van de voorschriften de handtekening van de arts. Eind 2014 was dit nog 30%.

Ongetekende voorschriftenworden teruggestuurd  naar de arts. De apotheek levert enkel in noodsituaties geneesmiddelen af zonder getekend voorschrift.