You are here

Website AZ Delta

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP), dat de patiënten in Vlaanderen vertegenwoordigt, beoordeelt elk jaar de websites van de ziekenhuizen in Vlaanderen. De criteria waar een goede ziekenhuissite aan moet voldoen worden vastgelegd door het patiëntenforum.  

Resultaten 2021

AZ Delta haalde 83,7 procent. Je leest meer hierover op deze  site zorgkwaliteit.be

Verbeteracties

In de berekening van deze score zijn een aantal bevindingen inconsistent. Volgens de beoordeling ontbreken er een aantal criteria zoals ‘toelichting bij de ziekenhuisfactuur’, ‘mogelijkheid tot het indienen van klachten’, ‘uitleg over vereiste toestemming bij gegevensdeling’, ‘informatie gericht op kinderen’. Deze items zijn wel degelijk beschikbaar op onze website. 

AZ Delta werkt aan een nieuwe website met nog meer heldere en duidelijke informatie voor patiënten en hun omgeving.