You are here

Beoordeling website 2016

Beoordeling en criteria

Score: 81,7 procent

Beoordeling van het Vlaams Patiënten Platform (vertegenwoordigt de Vlaamse patiënt)

De website werd beoordeeld op een aantal criteria die zijn vastgelegd door het Vlaams Patiënten Platform zoals

  • gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid
  • praktische informatie
  • informatie over visie en beleid van het ziekenhuis
  • informatie over zorgaanbod
  • informatie over kostprijs
  • informatie over privacy en patiëntenrechten
  • patiëntenvoorlichting en -ervaringen
  • interactiemogelijkheden

Het gemiddelde voor alle doorgelichte websites ligt op 65,77%
De mediaan is 70,33%. Dit wil zeggen dat de helft van de ziekenhuiswebsites boven dat cijfer ligt of  gelijk is aan dat cijfer. De andere helft is gelijk of ligt lager.

De info staat ook op de website over gezondheidszorg van de overheid zorgkwaliteit.be

Werkpunten

Kinderwebsite

Er is een nieuwe kinderwebsite in de maak. De site wordt gelanceerd eind maart.

Beleid inzake fixatie, isolatie en dwangmaatregelen

Over deze punten is het beleid van het ziekenhuis nog niet helemaal klaar.  Dit ligt ter bespreking bij de commissie medische ethiek

Onvoldoende vermelding auteurs bij medische informatie

Voor een aantal brochures (die ook op de site te vinden zijn)  maken we nog niet genoeg duidelijk dat de informatie van de betrokken artsen komt.

Waar we niet aan voldoen

Anysurferslabel

We kiezen ervoor om niet met dit label te werken omdat dit een duur label is en we voldoen aan de belangrijkste vereiste functionaliteiten. Zo zijn er bv. een aantal functionaliteiten ingebouwd voor slechtziende of blinde mensen.

Zoekmachine-spelfouten

Het is niet eenvoudig om hier aan te voldoen want dat veronderstelt dat er een lijst wordt ingevoerd met alle mogelijke fout gespelde termen die de zoekmachine moet herkennen.

Standaardprijzen

De basisinformatie staat op de site maar het remgeld op de verblijfskosten vanaf dag 1, vanaf dag 2, vanaf dag 91 is niet vermeld.
Deze informatie die slechts voor een klein aantal mensen van belang, en zal het te ingewikkeld maken voor de doorsnee patiënten. De specifieke info wordt graag mondeling verstrekt door de financiële dienst aan de patiënten voor wie deze bijkomende info van belang is.