You are here

Beoordeling website 2017

Beoordeling en criteria

Score: 88 procent

Beoordeling van het Vlaams Patiënten Platform (patiëntenverenigingen)

Criteria bepaald door het Vlaams Patiënten Platform

  • gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid
  • praktische informatie
  • informatie over visie en beleid van het ziekenhuis
  • informatie over zorgaanbod
  • informatie over kostprijs
  • informatie over privacy en patiëntenrechten
  • patiëntenvoorlichting en -ervaringen
  • interactiemogelijkheden

De info staat ook op de website over gezondheidszorg van de overheid zorgkwaliteit.be

Werkpunten

Een betere uitleg i.v.m. de bereikbaarheid van de afdelingen in het ziekenhuis

Vermelding auteurs op een deel van te herwerken brochures