You are here

Beoordeling website 2018

Beoordeling en criteria

Score: 89 procent

Beoordeling van het Vlaams Patiënten Platform (patiëntenverenigingen)

Criteria bepaald door het Vlaams Patiënten Platform

  • gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid
  • praktische informatie
  • informatie over visie en beleid van het ziekenhuis
  • informatie over zorgaanbod
  • informatie over kostprijs
  • informatie over privacy en patiëntenrechten
  • patiëntenvoorlichting en -ervaringen
  • interactiemogelijkheden

De info staat op de website over gezondheidszorg van de overheid zorgkwaliteit.be