You are here

Beoordeling website 2018

Resultaten

Score: 89 procent

Beoordeling van het Vlaams Patiënten Platform (patiëntenverenigingen)

Criteria bepaald door het Vlaams Patiënten Platform

  • gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid
  • praktische informatie
  • informatie over visie en beleid van het ziekenhuis
  • informatie over zorgaanbod
  • informatie over kostprijs
  • informatie over privacy en patiëntenrechten
  • patiëntenvoorlichting en -ervaringen
  • interactiemogelijkheden

De info staat op de website over gezondheidszorg van de overheid zorgkwaliteit.be

Verbeteracties

AZ Delta blijft verder werken om de website continu te verbeteren voor onze patiënten.  Onze website is vlot te raadplegen zowel op desktop, tablets als smartphones.
Een van de punten waar we niet op scoren is dat er geen mailadres is per campus, maar ons ziekenhuis werkt campusoverschrijdend en er zijn diverse mailadressen per dienst beschikbaar op de website.

Het Vlaams Patiëntenplatform stelde vast dat de acties voor de verbetering van kwaliteit nog niet genoeg aan bod komen op de website en daar willen we tegen de volgende beoordeling vooral werk van maken.

Meer info bij Kristien Beuselinck, coördinator pers en communicatie
051 23 77 19
e kristien.beuselinck@azdelta.be