You are here

Website 2021

Resultaten

AZ Delta haalde 83,7 procent. U vindt de resultaten op de site zorgkwaliteit.be

Verbeteracties

In de berekening van deze score zijn een aantal bevindingen inconsistent. Volgens de beoordeling ontbreken er een aantal criteria zoals ‘toelichting bij de ziekenhuisfactuur’, ‘mogelijkheid tot het indienen van klachten’, ‘uitleg over vereiste toestemming bij gegevensdeling’, ‘informatie gericht op kinderen’. Deze items zijn wel degelijk beschikbaar op onze website. 

AZ Delta werkt aan een nieuwe website met nog meer heldere en duidelijke informatie voor patiënten en hun omgeving.