You are here

Beoordeling 2015

Voor de tweede keer werden de kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne per ziekenhuis bekend gemaakt op de website van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). De federale overheid vraagt daarvoor gegevens op bij de ziekenhuizen in verband met ziekenhuishygiëne. Dat gebeurt om de twee jaar. Dit gaat dan over de organisatie in dit verband, de actieplannen om een goede ziekenhuishygiëne te waarborgen, de middelen die daarvoor worden ingezet.

Voor ons ziekenhuis vindt u de gegevens van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) 

Uitleg bij de cijfers

AZ Delta behaalt een hoge score voor de organisatie en acties (resp. 5/6 en 16/20), en een matige score voor middelen (4/7). In deze laatste zorgde een registratiefout voor een minder goed beeld van de gegeven opleiding dan in realiteit. 

In AZ Delta is ziekenhuishygiëne is een essentieel onderdeel van kwaliteit en patiëntveiligheid en maakt daarom deel uit van het departement kwaliteit. De verpleegkundige ziekenhuishygiënisten zijn geen lid van het verpleegkundig middenkader maar overleggen uiteraard regelmatig met de verpleegkundigen op de afdelingen. Het effectief aantal verpleegkundigen en artsen ziekenhuishygiëne is hoger dan wat theoretisch is vereist (in totaal 4,35 FTE in plaats van de vereist 3,17 FTE).

Er is een planning gemaakt om op elke dienst een referent ziekenhuishygiëne aan te duiden, die hiervoor aangepaste en regelmatige opleiding krijgen. In 2015 zijn op alle intensieve diensten referenten aan de slag en op de overige diensten hebben  52 van de 62 een referent.

Inzake opleiding van medewerkers gebeurde een registratiefout, die ondertussen werd doorgegeven aan het WIV. Het aantal contacturen bedroeg in realiteit 49 uren (in 2013 was dit nog 10 uren) en 590 personeelsleden namen deel aan deze opleiding (in 2013 nog 230).

Het programma voor toezicht op infecties werd uitgebreid, maar om dit mogelijk te maken op de eenheid intensieve zorg, wachten we nog op een nieuw patiëntendossier. Intussen wordt wel al bijkomend toezicht uitgeoefend op de centrale lijnen, beademde patiënten en patiënten met urinewegkatheters.

Op de overige diensten was er niet het vereiste aantal van 150 observaties voor de naleving van de handhygiëne, maar er werden in realiteit veel meer metingen uitgevoerd los het programma van het WIV. In 2016 zijn we wel het programma van WIV gaan volgen.