You are here

Zorginspectie

Een anesthesist met mondmasker volgt aandachtig een operatie

Om de 2 jaar kiest Zorginspectie, een overheidsinstantie, een zorgtraject  uit om na te gaan of de zorgpraktijk in de ziekenhuizen voldoet aan een aantal kwaliteitsvereisen. Die vereisten worden dan vastgelegd in overleg met de ziekenhuissector en bekendgemaakt zodat elk ziekenhuis weet wat de vereisten precies zijn. Vervolgens komen de inspecteurs onaangekondigd een dag op bezoek bij de internistische diensten en volgen ze wat er gebeurt.   

Chirurgisch en internistisch zorgtraject 2018-2019.

Meer duiding over de aanpak.