You are here

Resultaten zorginspectie 2013

In 2013 lag de focus van Zorginspectie op het chirurgisch zorgtraject. 

  • Campus Menen en Wilgenstraat kregen na het inspectiebezoek een positief rapport.
  • Campus Brugsesteenweg kreeg bij een 2de inspectiebezoek ook een goedkeurend verslag.

Zorginspectie lijstte na elk inspectiebezoek een reeks verbeteringspunten op per ziekenhuis. Dit gaat over het gebruik van een veiligheidschecklist, opleiding van personeel, infrastructurele aspecten of het informeren van patiënten.

AZ Delta wil open communiceren over de kwaliteit van de zorg. Dit draagt immers bij aan een cultuur van voortdurende verbetering. We delen daarom de verslagen van het inspectierapport met patiënten, familie, verwijzers en medewerkers.

Via onderstaande link kunt u de integrale detailrapporten inkijken:

Hier vindt u de resultaten van de zorginspectie 2013 voor de verschillende campussen.

Campus Brugsesteenweg
Campus Menen
Campus Wilgenstraat

Lees meer over Zorginspectie en het nieuw inspectiemodel.