You are here

Maatregelen naar aanleiding van rapport zorginspectie 2013

Hieronder vindt u een samenvatting van de meest relevante vaststellingen per thema en de daaraan gekoppelde acties. We toetsen deze acties regelmatig af aan de praktijk om na te gaan of ze ook daadwerkelijk worden toegepast.

Personeel

Vaststelling Actie  
Er is geen permanent toezicht door een bevoegd persoon op de patiënten die voor hun operatie medicatie kregen toegediend in de onthaalruimte van het operatiekwartier. Er komt een beloproepsysteem zodat patiënten te allen tijde een bevoegd persoon kunnen oproepen. Deze patiënten krijgen een mobiel apparaat dat de levensfuncties bewaakt.
Vinkje
In 2 zalen was geen anesthesist of anesthesist in opleiding aanwezig De bezettingsgraad werd herbekeken in functie van continue aanwezigheid anesthesist tijdens een ingreep onder algemene verdoving. Er zal altijd een anesthesist aanwezig zijn bij elke algemene verdoving.
Vinkje
2 op de 10 verpleegkundigen gaf aan in laatste 5 jaar opleiding te hebben gehad over toediening van bloed Er wordt voor elke verpleegkundige een keer per jaar een verplichte opleiding georganiseerd
Vinkje

Patiënt- en zorggerelateerd risico

Vaststelling Actie  
In 1 op de 11 dossiers was veiligheidschecklist niet volledig
Geen mondneusmasker aan in operatiezaal
Gesloten deuren tijdens operatie 6/7
Het klokje in de ruimte waar de handen voor de operatie worden gewassen en ontsmet wordt niet gebruikt.
Er worden periodiek onverwachtse steekproeven genomen zowel op het gebruik van de veiligheidschecklist, het dragen van mond –neusmasker, het sluiten van de deuren en het gebruik van het klokje bij het wassen en ontsmetten van de handen. Er gebeuren regelmatig acties om het personeel en de artsen aan het belang van deze eenvoudige maatregelen te herinneren. In verdere opvolging
Er is niet altijd een voorafgaand overleg tussen patiënt en anesthesist, en er wordt ook niet gevraagd of de patiënt de anesthesist wil zien. Er is een werkgroep anesthesie opgericht om er voor te zorgen dat de anesthesist altijd een patiënt voor de operatie kan zien en indien nodig onderzoeken. In verdere opvolging
Patiëntenidentificatie: 1 op de 17 droeg geen identificatiebandje Met een poster, nieuwsbrief en controles wordt de aandacht gevestigd op de noodzaak van een identificatiebandje om vergissingen bij de behandeling te vermijden. Regelmatig zijn er interne controles om te zien of dit goed wordt toegepast.
Vinkje
Dossiers bevatten geen pijnscore 2 maal daags Alle diensten hebben informatie gekregen dat er ook op de tweede dag na de operatie moet gevraagd worden naar de pijnbeleving van de patiënt en nu en dan zijn er steekproeven bij patiënten ter controle.
Vinkje

Continuïteit

Vaststelling Actie  
1 op de 10 voorschriften voor toediening van bloed waren niet in orde. Er wordt geen bloed meer afgeleverd zonder volledig of ondertekend voorschrift van de arts.
Vinkje

Patiëntbetrokkenheid

Vaststelling Actie  
Onvoldoende informatie naar patiënt via infobrochures, mondelinge informatie, etc. Er komen meer informatiebrochures, op de nieuwe website zal informatie gegeven worden aan patiënt en familie en er wordt een document gemaakt voor de patiënt om schriftelijk zijn toestemming te geven voor behandelingen, na voldoende geïnformeerd te zijn. In verdere opvolging

Infrastructuur en materiaal

Vaststelling Actie  
5 op de 10 verpakkingen waren niet volledig: bij 0 op de 5 was er een aanduiding van de inhoud; bij 1 op de 5 was er een aanduiding van sterilisatiedatum
In het operatiekwartier in Menen zijn de traceringsgegevens over de steriele sets niet terug te vinden
In overleg met de firma en de sterilisatieafdeling wordt dit in orde gebracht.
Vinkje
Er kon geen apparaattest van de laatste 2 dagen worden voorgelegd Nieuwe checklist is geïmplementeerd voor dagelijkse check
Vinkje
Er kon geen datum van nazicht van het sterilisatietoestel van minder dan 12 maanden geleden worden teruggevonden. Nazicht uitgevoerd op 24 -25/07/2013
Vinkje
Geen aparte ontvangstruimte voor kinderen in het operatiekwartier In het bestaande gebouw is dit niet mogelijk. Operaties van kinderen worden zoveel mogelijk vooraf ingepland om in de scheiding kinderen – volwassenen te voorzien.
Vinkje
In verschillende zalen waren stopcontacten afgeplakt met tape. In 1 zaal ontbrak een stopcontact waardoor de bedrading bloot lag. Technische dienst heeft alle zalen geïnspecteerd en de nodige herstellingen doorgevoerd.
Vinkje
Er kon geen algemeen preventief onderhoud in de laatste 12 maanden aangetoond worden van 2 toestellen om bloedvaatjes tijdens een operatie dicht te schroeien. De 2 toestellen bleken niet meer nodig en werden verwijderd.
Vinkje

Indien u nog vragen hebt over dit rapport of de geformuleerde verbeteracties, kunt u steeds contact opnemen met onze dienst kwaliteit via kwaliteit@azdelta.be.