You are here

Innovatie

De ontwikkelingen van nieuwe technologie biedt heel wat mogelijkheden ook in de gezondheidszorg. AZ Delta wil de nieuwe mogelijkheden opvolgen en inpassen in de werking. Het gaat echter niet alleen om nieuwe technologie of nieuwe medische toepassingen maar ook over nieuwe zorgmodellen.
"AZ Delta kiest uitdrukkelijk voor innovatie", stelt dr. Stefan Vandecandelaere. Bij innovatie denken we vooral aan concrete innovatieve initiatieven voor de patiënt of gaat dit nog ruimer?

 

Empact

Er loopt een proefproject geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. Samen met de SEL Midden West-Vlaanderen (Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijn) en het Jan Yperman Ziekenhuis, nam AZ Delta in februari 2016 het initiatief om vanuit de regio midden West-Vlaanderen een proefproject vorm te geven rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. Ondertussen sloten reeds meer dan 200 zorgverleners, patiëntenverenigingen en ziekenfondsen aan bij het consortium.

De doelstellingen zijn om in de regio te komen tot betere zorg voor de patiënt, met een meetbaar maatschappelijk effect inzake gezondheid, tegen een lagere kost . Dit consortium diende een eerste voorstel hiervoor in bij de overheid, dat inmiddels werd goedgekeurd en verder concreet wordt uitgewerkt. Met een nieuwe goedkeuring kan het dan 4 jaar lopen met ondersteuning van de overheid.

 

Klinische studies

AZ Delta heeft ook een sterk uitgebouwd centrum voor klinische studies. Hier vindt u meer info over het Clinical Trial Center.