You are here

ADAM-project

artificiële-intelligentietekening van hersenen met bytes en golven

Goedkeuring onderzoeksproject

RADar, het leer- en innovatiecentrum van AZ Delta heeft in juni 2021 de goedkeuring gekregen om het onderzoeksproject Advanced Data-Aided Medicine (ADAM) op te starten. ADAM wil via artificiële intelligentie nieuwe kennis uit operationele data halen om de artsen beter te kunnen ondersteunen in hun beslissingsproces. Dat moet de zorg voor de patiënt ten goede komen.
Het project loopt over 3 jaar. Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits heeft op advies van het Vlaams Agentschap Innoveren en Onderzoek (VLAIO) een subsidie van 635.000 euro toegekend. RADar werkt voor dit project nauw samen met verschillende teams van IDLab, een imec-onderzoeksgroep aan de UGent.

Artificiële intelligentie

Concreet gaat het om data uit medische brieven in het elektronische patiëntendossier én data die gegeneerd worden door patiënten via draagbare meettoestellen (bv. slimme polshorloges) en via vragenlijsten voor patiënten. Finaal is het doel om op basis van deze data tot voorspellende AI-modellen te komen; in een eerste fase voor patiënten met een kransslagaderaandoening o.l.v. dr. Karl Dujardin en patiënten met longkanker o.l.v. dr. Ingel Demedts.

Finale beslissing arts

vrouw die op polshorloge kijkt

Het is niet de bedoeling om AI-modellen te ontwikkelen die zelfstandig klinische beslissingen kunnen nemen. Het ADAM-project wil de haalbaarheid van dergelijk traject ten gronde onderzoeken en ook de betrouwbaarheid van deze voorspellingen. Ook de reden waarom een model een bepaalde voorspelling maakt, is belangrijk. Maar de uiteindelijke beslissing om het behandelplan bij te sturen blijft echter te allen tijde de verantwoordelijkheid van de arts

Privacy

Het gebruik van de data gebeurt met respect voor de privacy van de patiënt en in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming en de wetgeving inzake klinische studies.