You are here

Delta Q

Delta Q is een door AZ Delta ontwikkeld generiek kwaliteitskader, gebouwd op de toepasselijke verwachtingen vanuit wet-  en regelgeving en internationale standaarden. Het heeft tot doel om iedereen binnen het ziekenhuis te laten stilstaan bij volgende vragen:

  • Wat betekent kwaliteit concreet in de functie die ik uitvoer?    
  • Hoe kan ik bijdragen aan een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening?
  • Hoe kan (ik) de zorg- en dienstverlening continu verbeteren? 

De missie van Delta Q is kort maar krachtig: de best mogelijke gezondheid en zorg voor onze patiënten, samen, nu en morgen!

AZ Delta gaat het engagement aan zich te laten toetsen door een onafhankelijke organisatie, omdat we kwaliteitsvolle zorg willen blijven leveren; zicht willen krijgen op verbeterkansen en om een continue verdere groei te blijven vooropstellen.