You are here

Persoonsgerichte zorg

Een patiënte zit op bed met haar laptop

Wij willen het ziekenhuis goed besturen in het belang van de patiënt en de patiënt ook een stem geven bij het uitwerken van het beleid van ons ziekenhuis.  De patiënt staat immers centraal.

Tijdens de coronapandemie gingen we in overleg met andere ziekenhuizen hoe ze te werk gingen om de patiënt/naasten te betrekken in de zorg. Naast gerichte acties om het contact tussen patiënt en naasten te bevorderen (gebruik van tablet, heen- en-weerkaartjes), hebben we ook het startsein gegeven voor een duurzame werking rond patiëntenparticipatie. Deze voorbereiding leidde tot de opstart van verschillende focusgroepen. In de zomer van 2021 startten we een ervaringsnetwerk op.

We richtten in 2021 een ‘kerngroep patiëntenparticipatie’ op. Dat betekent dat patiënten worden betrokken bij de werking van het ziekenhuis.  De groep coördineert het ervaringsnetwerk en organiseert jaarlijks een event (‘Uw verhaal, onze zorg’). Ze geeft daarenboven vormingen en biedt een waaier van tools aan diensten die patiënten/naasten actief willen betrekken.

Om de stem van de patiënt te versterken, sensibiliseren we ook over de rechten en mogelijkheden bij de keuze van behandelingen. Meer informatie over de therapiecodering vindt u in deze video.

De medische disciplines werken ook nauw samen met een aantal patiëntenverenigingen. Met een tiental patiëntenverenigingen zijn er ook contracten gesloten over specifieke samenwerkingen tussen het ziekenhuis en de patiëntenvereniging.