You are here

Persoonsgerichte zorg

Een patiënte zit op bed met haar laptop

Wij willen het ziekenhuis goed besturen in het belang van de patiënt en de patiënt ook een stem geven bij het uitwerken van het beleid van ons ziekenhuis.  De patiënt staat immers centraal. 

We richtten in 2021 een ‘kerngroep patiëntenparticipatie’ op. Dat betekent dat patiënten worden betrokken bij de werking van het ziekenhuis.  De groep coördineert het ervaringsnetwerk en organiseert jaarlijks een event (‘Uw verhaal, onze zorg’). Ze geeft daarenboven vormingen en biedt een waaier van tools aan diensten die patiënten/naasten actief willen betrekken.

Om de stem van de patiënt te versterken, sensibiliseren we ook over de rechten en mogelijkheden bij de keuze van behandelingen. Meer informatie over de therapiecodering vindt u in deze video.

De medische disciplines werken ook nauw samen met een aantal patiëntenverenigingen. Met een tiental patiëntenverenigingen zijn er ook contracten gesloten over specifieke samenwerkingen tussen het ziekenhuis en de patiëntenvereniging.