You are here

Persoonsgerichte zorg

Een patiënte zit op bed met haar laptop

Wij willen het ziekenhuis goed besturen in het belang van de patiënt en de patiënt ook een stem geven bij het uitwerken van het beleid van ons ziekenhuis.  De patiënt staat immers centraal.

De stem van de patiënt

Tijdens de coronapandemie gingen we in overleg met andere ziekenhuizen hoe ze te werk gingen om de patiënt/naasten te betrekken in de zorg. Naast gerichte acties om het contact tussen patiënt en naasten te bevorderen (gebruik van tablet, heen- en-weerkaartjes), hebben we ook het startsein gegeven voor een duurzame werking rond patiëntenparticipatie. Deze voorbereiding leidde tot de opstart van verschillende focusgroepen zodra de maatregelen dit toelieten. In de zomer van 2021 startten we een ervaringsnetwerk op. Met dit netwerk willen we patiënten, mantelzorgers of bezoekers samenbrengen om vanuit hun ervaringen ons ziekenhuis beter te maken.

Voor meer info over persoonsgerichte zorg of het ervaringsnetwerk neemt u best contact op via kerngroep.patientenparticipatie@azdelta.be

Uw verhaal, onze zorg

Op 10 juni 2021 werd het startschot gegeven om intensiever in te zetten op persoonsgerichte, participatieve zorg. Met de titel ‘Uw verhaal, onze zorg’ gaven we de kick-off voor een focus op de ervaringen van patiënten en naasten als essentieel onderdeel van persoonsgerichte zorg. Journaliste Krista Bracke was tijdens een middagsymposium centrale gast en sprak over haar boek ‘Van mens tot mens’ waarin ze haar eigen ervaringen en tips rond persoonsgerichte, participatieve zorg meedeelde. Het symposium kunt u herbekijken via deze link

De medische disciplines werken ook nauw samen met een aantal patiëntenverenigingen. Met een tiental patiëntenverenigingen zijn er ook contracten gesloten over specifieke samenwerkingen tussen het ziekenhuis en de patiëntenvereniging.