You are here

Team kwaliteit

Als ziekenhuis vinden we patiëntveilige zorg en kwaliteit heel belangrijk. In alles wat we doen, willen we kwaliteitsvol werken.

  • Kwaliteit betekent onder meer dat we werken volgens de geldende afspraken en procedures.
  • We maken duidelijke afspraken en zorgen voor uniforme werkwijzen die we voor iedereen vlot beschikbaar stellen.
  • Kwaliteit betekent ook dat we leren van elkaar.
    Leren van elkaar kan door te toetsen of we aan de geldende afspraken voldoen, door best practices te delen, door het analyseren van incidenten die zich voordoen en het ter harte nemen van feedback die we ontvangen.
  • Kwaliteit betekent tot slot dat we borgen wat goed gaat en groeien waar mogelijk of nodig.

Omdat kwaliteit geen statisch gegeven is, blijven we voortdurend onszelf in vraag stellen, verbeterinitiatieven opzetten, innoveren waar mogelijk. We sturen bij waar nodig a.d.h.v. PDSA (Plan-Do-Study-Adjust)-cyclus. Op deze manier blijven we continu met kwaliteit bezig.

Meer vragen over Delta Q: neem contact op met team kwaliteit via kwaliteit@azdelta.be