You are here

Eusoma-erkenning borstkliniek

De borstkliniek van AZ Delta heeft de Europese Eusoma-accreditering behaald voor de campus Rumbeke, campus Torhout en campus Menen. Deze Europese richtlijnen leggen hogere kwaliteitseisen op voor de borstcentra dan de Belgische normen. Deze erkenning is een extra garantie op de beste behandeling voor borstkankerpatiënten in de regio. Eusoma heeft de borstkliniek van AZ Delta doorgelicht met als basisvragen:  zijn er voldoende patiënten, hoe gebeurt de screening, hoe wordt de diagnose gesteld, welke behandelingen worden er voorgesteld, welke ingrepen... Ook de revalidatiemogelijkheden, de psychosociale ondersteuning en de infrastructuur worden daarbij bekeken.

Recentste doorlichting

In juni 2022 kreeg AZ Delta opnieuw een gunstig rapport . Deze jaarlijkse doorlichting toonde opnieuw aan dat onze borstkliniek beantwoordt aan de vernieuwde EUSOMA richtlijnen. 

De borstkliniek van AZ Delta kreeg in 2022 veel lof van de auditoren voor de realisaties op korte termijn. Zo is er bijvoorbeeld het stijgend aantal patiënten (van 3,6% naar 8%) dat in klinische studies geïncludeerd wordt. Zij krijgen daardoor als eerste toegang tot de meest innovatieve behandelingen. Ook het opstarten van een digitaal zorgpad borstkanker begin 2022 met als doel de patiënten beter te begeleiden tijdens hun behandelingstraject, is een sterkte van onze borstkliniek. Tot slot kwam ook de gestructureerde opvolging van borstkankerpatiënt naar voor in het auditrapport. Dit gebeurt via een multidisciplinair zorgpad en het gestandaardiseerd werken over alle campussen heen. Dit betekent dat de patiënt met borstkanker op iedere campus, groot of klein, hetzelfde niveau van zorg krijgt.

Teamwerk

De borstkliniek van AZ Delta heeft een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen en paramedici. Voor AZ Delta zijn er 22 artsen betrokken bij de borstkliniek. Ze zijn elk binnen hun vakgebied gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker. Vier gespecialiseerde borstverpleegkundigen  begeleiden de patiënt doorheen het hele traject. Ook psychologen, kinesisten, diëtisten, een genetica-expert en een sociaal werker maken deel uit van het team.
Op de wekelijkse vergaderingen overlopen alle betrokken artsen en paramedici elke patiënt in overleg met de betrokken huisarts. Het kunnen patiënten zijn die nog geopereerd moeten worden, patiënten die al geopereerd zijn, patiënten die hervallen zijn of patiënten met goedaardige borstletsels waar twijfel over bestaat: opereren of niet. Elke week gaat het team voor een 25-patiënten na wat de beste behandeling is.

Info: borstkliniek, 17 maart 2023