You are here

Hematologie JACIE

team hematologie JACIE

De dienst hematologie heeft een nieuwe JACIE-accreditering ontvangen. Dit is een Europees kwaliteitslabel voor stamceltransplantatie en celtherapie.

Stamceltransplantatie is een vorm van beenmergtransplantatie waarbij we stamcellen halen uit het bloed in plaats van via een beenmergpunctie. Voor de voorbereiding, afname, transplantatie in de isolatieafdeling en de verdere opvolging van hoogste kwaliteit, kreeg ons ziekenhuis al meermaals een accreditatie door JACIE.

Deze erkenning is een verlenging van de vorige JACIE-accreditering met daarenboven een uitbreiding van immuuneffectorceltherapie.

Immuuneffectorceltherapie of CAR-T-celtherapie is een vorm van celtherapie waarbij de eigen witte bloedcellen genetisch bijgestuurd worden. Daarbij krijgen de witte bloedcellen een speciale receptor ‘CAR’, waardoor ze kankercellen kunnen herkennen en vernietigen.

AZ Delta is het tweede centrum in België die een JACIE-accreditering krijgt voor deze nieuwe vorm van immunotherapie.

Om het JACIE label te ontvangen moet je als centrum voldoen aan enkele honderden kwaliteitscriteria. Hierbij komt het hele traject aan bod van zowel patiënt, als donor. Elke twee jaar worden deze criteria geüpdatet, waardoor de lat steeds hoger komt te liggen.

Info: dienst hematologie 14 augustus 2023