You are here

Klinisch laboratorium

In het laboratorium zijn veel processen geautomatiseerd via robotisering. Dit was ook het startsein van de voorbereiding van een internationale accreditering voor het laboratorium volgens de ISO 15189-norm. Deze accreditatie behaalden we voor het eerst in 2009.  Elk jaar gebeurt er wel een nieuwe externe controle-audit.

RIZIV-erkenning

De erkenningsvoorwaarden voor laboratoria klinische biologie zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 3 december 1999. Het klinisch laboratorium is door de Belgische overheid erkend onder het erkenningsnummer 8-36609-16-998.

BELAC-accreditatie

Sinds 2008 beschikt het laboratorium over een accreditatie (382-MED) conform de internationale kwaliteitsnorm voor medische laboratorium ISO 15189-2012. De accreditatie wordt uitgereikt door BELAC, de Belgisch accreditatie-instelling van de Federale Overheidsdienst Economie. Op regelmatige tijdstippen worden in het laboratorium audits uitgevoerd door BELAC.