You are here

Kankerbehandelingen

Kankerbehandelingen zijn complex. Patiënten krijgen, rechtstreeks en onrechtstreeks, met veel verschillende zorgverleners te maken. In AZ Delta  worden kankerpatiënten behandeld door een multidisciplinair team volgens de hoogste standaarden van zorg.

We geven hier enkele resultaten mee die op zorgkwaliteit.be gepubliceerd worden.  

Borstkanker
Rectumkanker