You are here

Kwaliteitsmetingen

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) heeft als doel om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in diverse sectoren van de Vlaamse gezondheidszorg transparant te maken en te verbeteren.
De resultaten op het vlak van kwaliteit van zorg worden op een uniforme wijze  publiek gerapporteerd en gemeten. Dit gebeurt aan de hand van een set van indicatoren die ontwikkeld werden met de sector. Indicatoren geven ons een beeld over de kwaliteit van de geleverde zorg, uitgedrukt in een cijfer.

Uit deze metingen kunnen zorgverleners en de zorginstellingen nuttige informatie halen. Maar ook voor de verwijzer (bv. huisarts), de overheid, het brede publiek én de patiënt zijn de resultaten een bron van belangrijke informatie. Op die manier krijgen al deze betrokkenen een goed zicht van de zorgkwaliteit binnen ons ziekenhuis.

De zorginstellingen kunnen die onderdelen van hun kwaliteit dan nauwgezet opvolgen en met elkaar vergelijken: op welke punten scoren we goed, op welke minder, hoe is onze score t.o.v. van andere ziekenhuizen... Dat is een stimulans om te verbeteren en van elkaar te leren. Het maakt duidelijk waar er marge tot verbetering zit en het helpt om keuzes te maken bij het inzetten van de beschikbare middelen.