You are here

Patiëntgerichte aanpak

Een patiënte zit op bed met haar laptop

Wij willen het ziekenhuis goed besturen in het belang van de patiënt en de patiënt ook een stem geven bij het uitwerken van het beleid van ons ziekenhuis.  De patiënt staat immers centraal.

Daarom werken wij volgens de principes van ‘hospital governance’ en hebben we een stakeholdersoverleg opgestart.

Hier vindt u ook meer info over de samenwerking tussen de medische diensten van AZ Delta en patiëntenverenigingen en lotgenotengroepen 

Hospital Governance
Stakeholdersoverleg
Overleg met patiëntenverenigingen
O
verzicht patiëntenverenigingen