You are here

Contracten met patiëntenverenigingen

Doel

AZ Delta sluit contracten af met patiëntenverenigingen over een concrete samenwerking. Dat gaat meer concreet over het bekendmaken van de lotgenotengroepen die er bestaan, door patiënten bij hun vertrek uit het ziekenhuis op de hoogte te brengen, bv. door een folder van de vereniging mee te geven. Want contact met lotgenoten is heel belangrijk voor patiënten en soms weten ze niet dat er een patiëntengroep bestaat voor hun aandoening.

Ook een constructieve wederzijdse communicatie is van belang. Zo wordt er bv. afgesproken wie op welk moment de patiënt informeert over de vereniging van patiënten met een gelijke aandoening en over het feit dat de leden van deze verenigingen een heel goed zicht hebben op hoe het leven eruitziet met die specifieke aandoening.

Er is daarnaast ook aandacht voor de focus bij artsen en zorgverleners op privacy van de patiënten en voor een tactvolle behandeling. 

Stem in het beleid

Het gaat niet alleen over concrete afspraken want de verenigingen krijgen ook een stem in het beleid. Ze kunnen namelijk feedback geven over hun ervaringen in het ziekenhuis om zo nodig bij te sturen in functie van de kwaliteitsverbetering. Ook kan er afgesproken worden dat de patiëntenvereniging betrokken wordt in het ontwikkelen van een zorgpad. Dat is een stappenplan dat wordt vastgelegd voor groepen patiënten waarbij huisartsen, ziekenhuisartsen en hulpverleners van de eerste lijn allemaal hun rol opnemen in het begeleidingstraject van die patiënten. 

Contactpersoon

De centrale aanspreekpersoon is Sylvie Vanrolleghem (sylvie.vanrolleghem@azdelta.be) en ook op de betrokken afdeling is er telkens een contactpersoon.

Welke verenigingen?

 • Vriendenkring Nierpatiënten Roeselare
 • CVS-contactgroep
 • Haemacromatose Vereniging Vlaanderen
 • Liga Myasthenia Gravis
 • Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging
 • Familiegroep Dementie
 • Hodgkin en non-Hodgkin vereniging
 • Lymfeklierkanker Vereniging Vlaanderen
 • MS Liga Vlaanderen
 • Talk Blue Vlaanderen (darmkanker)
 • NETMEN vereniging voor patiënten met Neuro Endocriene Tumoren (NET) & Multipele Endocriene Neoplasie (MEN)
 • Vlaamse Coeliakievereniging

We werken ook mee aan de metingen van het Vlaams Patiëntenplatform over de tevredenheid van patiënten. 

Info: dienst patiëntenbegeleiding, 26 januari 2024