You are here

Hospital Governance

Het bestuur en de directie van AZ Delta werken volgens de principes van ‘hospital governance’ of deugdelijk bestuur. Specifiek gaat het over:

 • het belang van een strategisch plan
 • het concretiseren van beleidsopties in een beleidsplan
 • een expliciete focus op patiëntenrechten
 • een betrokkenheid op het beleid in interactie met de stakeholders (lokale huisartsenkringen, patiëntenverenigingen, ziekenfondsen, andere zorgactoren in de regio)
 • besturen op basis van transparantie en maatschappelijke verantwoording
 • heldere afspraken over opdrachten en bevoegdheden
 • een stimulerende organisatiecultuur
 • de installatie van een aantal comités die zorgen voor diepgang

De raad van bestuur en de medische raden van het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw en het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare hebben intussen het medisch-strategisch plan goedgekeurd. Er is een

 • auditcomité
 • remuneratiecomité
 • strategisch comité
 • financieel comité
 • Q&S-comité
 • strategisch bouwcomité

In oktober 2013 startten we een stakeholdersoverleg met afgevaardigden van lokale huisartsenkringen, patiënten(verenigingen), ziekenfondsen en andere zorgactoren uit de SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijn).

Info: algemene directie AZ Delta, 16 juni 2021