You are here

Overzicht patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen brengen mensen met gelijkaardige problemen samen. Ze delen ervaringen en adviezen. Het kan heel nuttig en zinvol zijn om met andere mensen te praten die zich in dezelfde situatie bevinden.
​Hoewel niet iedereen hulp buiten de steun van familie en/of vrienden wil, of nodig heeft, kan het toch zinvol zijn om contacten te zoeken buiten je directe omgeving. 
Door contact met lotgenoten voel je je minder geïsoleerd. Je kan beter omgaan met de emotionele gevolgen van de problematiek door erover te praten met mensen die het ook meemaakten.
 Dit kan heel waardevolle aanvullende bron van hulp zijn naast de medische behandeling. 
Vandaar dat er een nauwe samenwerking is tussen diverse disciplines en patiëntenverenigingen. Dat kan gaan van doorverwijzen naar een patiëntenvereniging, folders van de vereniging meegeven met patiënten, tot een vertegenwoordiging van patiëntenverenigingen in een expertenpanel dat advies geeft aan het ziekenhuis.

Bij Trefpunt Zelfhulp kan je terecht voor ondersteuning van je zelfhulpgroep en informatie over zelfhulp. Het trefpunt werkt samen met organisaties en overheden om zelfhulp te promoten en stimuleert onderzoek rond lotgenotencontact.
Op de website van Trefpunt Zelfhulp vind je meer info over alle zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen. Telefoon: 016 23 65 07

Hieronder staat een lijst van de verenigingen waar we mee samenwerken per discipline of afdeling. 

Hartziekten
Hematologie
Longziekten

Maag-darm-leverziekten
Neurologie
Nierziekten
Oncologie
Psychologie/psychiatrie
Reumatologie
Urologie