You are here

Neurologie

CVS Contact

Doel

We zijn een neutrale en onafhankelijke vereniging. De CVS-contactgroep vzw heeft alsdoel CVS/ME- en fibromyalgiepatiënten te ondersteunen zowel in hun familiale en directe omgeving als in de maatschappij. 

Dit doel wordt gerealiseerd door:

 • correcte en bruikbare informatie te verstrekken via het ledenblad, studiedagen en lezingen door professionals;
 • ervaringen ten dienste te stellen van lotgenoten via bijeenkomsten al of niet gecombineerd met een workshop of creatieve activiteit;
 • het streven naar meer begrip en het doorbreken van de anonimiteit via het organiseren van een bewustmakingsdag;
 • de evoluties op meerdere terreinen op te volgen via deelname aan studies, contacten met o.a. artsen, ziekenfondsen, HGR, de overheid;
 • mensen uit hun isolement te halen via een permanentie per telefoon of e-mail.

Contactpersoon

Gaby Deprez:
e gabydeprez@hotmail.com

Website

www.cvscontactgroep.be

Liga Myasthenia Gravis vzw

Doel

Door inzet van vrijwilligers activiteiten ontwikkelen om de levenskwaliteit, de maatschappelijke integratie en de erkenning van personen met myasthenia gravis en hun nabije omgeving te verhogen

 • door contact te leggen met patiënten en ervaringen uit te wisselen via algemen ledenbijeenkomsten en regionale bijeenkomsten
 • door medische voorlichting te verschaffen en de patiënten op de hoogte te houden van de meest recente evolutie van het onderzoek naar behandelingswijzen via tijdschrift Emgee, de website en Facebook
 • door patiënten te vertegenwoordigen bij binnenlandse instanties en groeperingen, bv. bij het Vlaams Patiëntenplatform
 • door contact te leggen met soortgelijke buitenlandse groeperingen om erveraingen en kennis uit te wisselen over deze zeldzame ziekte.

Contact

Wim Defevere
t 051 72 67 88
m 0497 50 00 20
e wim@ligamg.be

Website

www.ligamg.be

MS-Liga

Doel

MS-Liga Vlaanderen vzw bevordert  de levenskwaliteit van personen met MS, hun familie en hun omgeving in alle levensdomeinen. Onze maatschappelijke werkers bieden, met respect voor de privacy, zorg op maat:

 • informatie over MS, sociale wetgeving en tegemoetkomingen,  tewerkstelling, …
 • psychosociale begeleiding in de thuissituatie
 • informatiereeksen voor mensen met recente MS-diagnose
 • ontmoetingsmomenten voor personen met MS en mantelzorgers
 • nazorg bij ontslag uit het ziekenhuis, dossierbegeleiding

MS-Liga Vlaanderen informeert en sensibiliseert de bevolking over MS en werkt nauw samen met alle zorg- en welzijnsactoren. Er wordt actief steun verleend aan het wetenschappelijk onderzoek naar MS.

Contact

Sociale dienst MS-Liga (regio Roeselare, Izegem, Tielt en Oostende)

Karmen Dewachter
Bosdreef 5 - 8820 Torhout
Permanentie op donderdag 9.00 tot 12.30 uur
t 0470 13 05 88 / elke voormiddag  uitgez op woens- en vakantiedagen
karmen.dewachter@ms-vlaanderen.be

Website

www.ms-vlaanderen.be

Parkili

Doel

VZW Parkili.be wil het welzijn verbeteren van personen met de ziekte van Parkinson en hun omgeving. Dit doen we door hen in beweging te brengen, sensibiliseringsacties op touw te zetten en hen te stimuleren hun dromen waar te maken.

Contact

info@parkili.be

Website

www.parkili.be

Stem

Doel

Stem is een zelfhulpgroep van gelaryngectomeerden

Contact

Johan Deboutte
m 0498 73 62 35 of 0496 25 55 35
e johan.deboutte@telenet.be of info@stemband.be

Vereniging afasie vzw

Doel

Steunen van iedereen die geconfronteerd wordt met afasie, een taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel en bekendheid geven aan de afasieproblematiek.

Contact

Martine Sanders
t 050 74 30 21
0476 33 85 95
e sandersmartine10@gmail.com

Website

www.afasie.be

Vlaamse Parkinson Liga (VPL)

Doel

Informatie en ondersteuning bieden zowel aan de leden van de vereniging als aan patiënten met de ziekte van Parkinson in het algemeen

Contact

Regio Brugge Regio Oostende Regio Z-W-Vlaanderen
Annemie Peelaert Lut Moereels Luc Vanden Meersche
050 67 39 38 059 42 63 09  
m 0474 54 56 38 m 0496 12 79 31 0471 97 94 55
e horizon22@gmail.com e moe.lut56@gmail.com e vdmeersche.luc@skynet.be

Website

www.parkingsonliga.be

Infopunt Dementie Roeselare en Het Ventiel vzw

Doel

Het infopunt dementie wil een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor mantelzorgers en andere betrokkenen die informatie of advies nodig hebben over dementie, de mogelijke vormen van hulpverlening waar ze een beroep op kunnen doen... Het heeft dus ook een doorverwijsfunctie: het wil een wegwijzer zijn voor mensen die met de ziekte te maken krijgen. Er kunnen ook boeken, films en zelfs dementiekoffers geleend worden.
Met de familiegroep Dementie Roeselare en het praatcafé dementie De Zonnebloem willen we ondersteuning en informatie bieden voor mantelzorgers van personen met dementie

Het Ventiel vzw wil enerzijds het taboe rond jongdementie doorbreken en anderzijds een aanbod creëren voor mensen met jongdementie dat ze leuk vinden dankzij een buddy-werking. Het is vooral de bedoeling om activiteiten gezamenlijk te ondernemen, veeleer dan te praten over de ziekte.

Contact

Infopunt Dementie Roeselare
Emilie Pauwels
t 051 25 99 04
e emilie.pauwels@zbroeselare.be

Familiegroep dementie Roeselare en Praatcafé De Zonnebloem
Marian Claeys
t 0494 53 70 11 of 051 24 96 54
e marian.claeys@zbroeselare.be

Het Ventiel vzw
Gudrun Callewaert
t 0468 27 44 93
e info@hetventiel.be

Website

Infopunt Dementie Roeselare: www.wzcterberken.be/infopunt-dementie/  
Familiegroep dementie Roeselare: www.alzheimerliga.be/roeselare  
Het Ventiel vzw: www.hetventiel.be