You are here

Stakeholdersoverleg

AZ Delta neemt deel aan het project ‘stakeholdersoverleg’, een project rond patiëntenparticipatie. Dit is een initiatief van

 • het Vlaams Patiëntenplatform
 • de ziekenfondsen
 • de ziekenhuiskoepel Icuro
 • de Koning Boudewijnstichting

en past in het kader van goed bestuur in ziekenhuizen.

In het stakeholdersoverleg komen interne en externe vertegenwoordigers van het ziekenhuis samen rond belangrijke thema’s.

 • Interne stakeholders zijn bestuurders, directie en afgevaardigden van de artsen van het ziekenhuis.
 • Externe stakeholders zijn patiëntenverenigingen, ziekenfondsen, huisartsen en lokale zorg- en welzijnsorganisaties.

Doel van het project:

 • Een adviserende stem geven aan patiënten en andere actoren die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt in het beleid dat het ziekenhuis uitstippelt.
 • Deelnemers bepalen zelf de focus van het stakeholdersoverleg:
  • grote opties van het ziekenhuisbestuur
  • concrete thema’s zoals de financiële toegankelijkheid en het jaarverslag van de ombudsdienst
  • duiding bij specifieke kwalitatieve resultaten van de ziekenhuiswerking.

Bij AZ Delta ging het stakeholdersoverleg in 2013 van start. Het overleg bestaat verder uit

 • 2 patiënten
 • 2 huisartsen
 • 2 afgevaardigden van de eerste lijn
 • 2 vertegenwoordigers van de ziekenfondsen
 • 2 ziekenhuisartsen
 • 2 directieleden van het ziekenhuis