You are here

6 internationale veiligheidsdoelen

Internationaal zijn er 6 veiligheidsdoelen voor de patiënt. Die zijn gebaseerd op vakliteratuur en wetenschappelijk onderzoek.

Correcte identificatie van patiënten

De juiste behandeling hoort bij de juiste patiënt. Daarom vragen we regelmatig naar uw naam, voornaam en geboortedatum. U krijgt ook een polsbandje waarop deze gegevens staan. Zo sluiten we vergissingen uit en garanderen we een veilige zorg.

Verbetering van effectieve communicatie

Goede communicatie tussen alle zorgverleners is noodzakelijk om uw zorgproces vlot te laten verlopen.

  • We zullen boodschappen of medische orders duidelijk overbrengen.
  • We schrijven telefonische richtlijnen en mondelinge orders in uw dossier en herhalen ze mondeling.

Verbetering van veiligheid van risicomedicatie

Het toedienen van medicatie moet gebeuren op de meest veilige manier. We zorgen ervoor dat u het juiste geneesmiddel, in de juiste dosis en op het juiste moment op een correcte manier inneemt.

Waarborgen operatie: juiste locatie/procedure/patiënt

We voeren de juiste ingreep aan de juiste kant bij de juiste patiënt uit. Om een goede communicatie tussen de verschillende zorgverleners in het operatiekwartier te bevorderen, maken we gebruik van onze afvinklijst ‘veilig opereren’.

Beperking van risico van ziekenhuisinfecties

Bacteriën en virussen zijn microscopisch kleine organismen die op alle denkbare plaatsen aanwezig zijn. De meeste zijn onschadelijk, maar een beperkt aantal soorten kunnen infecties veroorzaken. Om te vermijden dat we patiënten via onze handen besmetten, wassen en ontsmetten wij zeer regelmatig onze handen.          

Beperking risico door vallen

Twee verpleegkundigen ondersteunen een oudere dame bij het stappen

Vallen is een van de meest voorkomende incidenten in ziekenhuizen. Vallen geeft niet alleen letsels, maar leidt achteraf meestal tot een verminderde mobiliteit en zelfstandigheid. Daarom werken we binnen ons ziekenhuis aan valpreventie.

 

 

Info: dienst kwaliteit en patiëntveiligheid, 1 juni 2021

Hoe zorgt u mee voor uw veiligheid?