You are here

Medische incidenten

Hoe zeer artsen, verpleegkundigen en medewerkers ook hun best doen om patiënten veilig te verzorgen en te behandelen, een medisch incident kan nooit helemaal worden uitgesloten. Het blijft ten slotte mensenwerk. Niettemin proberen we er alles aan te doen om incidenten te vermijden en om continu de werking te verbeteren met de bedoeling incidenten zo veel mogelijk uit te sluiten. 

Binnen ons ziekenhuis streven we daarom naar een veiligheidscultuur waarbij alle ongewenste gebeurtenissen en incidenten worden gemeld en centraal opgevolgd.
Met het centraal opvolgen van (bijna-)incidenten beogen we 4 doelstellingen:

  • nagaan of de patiënt ondersteuning nodig heeft
  • nagaan of de zorgprofessional betrokken bij het incidente ondersteuning nodig heeft
  • herhaling van een soortgelijk medisch (bijna-) incident voorkomen
  • opdracht geven tot en toezien op de realisatie van verbeterinitiatieven

De focus ligt niet op het zoeken van een ‘schuldige’, maar wél op wat we uit de melding kunnen leren om dit in de toekomst te vermijden.

Meldsysteem voor incidenten

Binnen AZ Delta stimuleren we  artsen en medewerkers om ongewenste gebeurtenissen of risicovolle situaties te melden. Daarna kan de stafmedewerker patiëntveiligheid deze op een vertrouwelijke manier analyseren.

Een (medisch) incident melden

Als je  als patiënt of externe zorgverlener een (medisch) incident wil melden, vragen wij je om dit met uw arts of zorgverlener te bespreken of contact op te nemen met onze ombudsdienst via ombudsdienst@azdelta.be of 051 23 62 46.

Als je je onvoldoende gehoord of geholpen voelt, kan je ook de dienst kwaliteit op de hoogte brengen via het contactformulier.

Communicatie met de patiënt

Binnen AZ Delta vinden we het belangrijk om open en eerlijk in gesprek te gaan met patiënten en/of hun naasten betrokken bij een ernstig patiëntveiligheidsincident.  Dit wordt immers beschouwd als een belangrijk aspect van kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg in ons ziekenhuis.

Lees ook meer over de visie op kwalitatieve zorg voor de patiënt op deze link

Info: stafmedewerker patiëntveiligheid, 26 januari 2024