You are here

Medische incidenten

Hoe zeer artsen, verpleegkundigen en medewerkers ook hun best doen om patiënten veilig te verzorgen en te behandelen, een incident kan nooit helemaal worden uitgesloten. Het blijft ten slotte mensenwerk. Niettemin wordt er heel erg op ingezet om incidenten te vermijden en zeker om continu de werking te verbeteren om incidenten zo veel mogelijk uit te sluiten. 

Communicatie intern

AZ Delta streeft een open communicatie na inzake het melden van incidenten of bijna-incidenten. Artsen en medewerkers worden gesensibiliseerd om deze voorvallen te melden

- als middel om de werking te verbeteren en incidenten in de toekomst te vermijden
- als ondersteuning voor de artsen en medewerkers die met een incident geconfronteerd worden

De verantwoordelijke patiëntveiligheid volgt deze meldingen op en bespreekt de incidenten met de betrokkenen en koppelt dan terug naar de stuurgroep Quality &Safety

Communicatie met de patiënt

Er is ook een procedure uitgewerkt om zo snel mogelijk contact op te nemen met de patiënt en de familie of mantelzorgers, om meer uitleg te geven, de gevolgen te bespreken en te overleggen over de mogelijke verdere behandeling.

Lees ook meer over de visie op kwalitatieve zorg voor de patiënt op deze link