You are here

Wat kunt u zelf doen?

Als patiënt kan je een belangrijke bijdrage leveren voor je veiligheid. Een onoplettendheid of fout kan soms grote gevolgen hebben op het resultaat van de behandeling. Het is goed om als patiënt zelf ook alert te blijven. Hierbij enkele tips.

Correcte informatie

Het is voor je gezondheid heel erg belangrijk om correcte informatie te verstrekken aan de artsen en zorgverleners.

Vraag uitleg

Als je de uitleg van de arts over de diagnose of behandeling niet volledig begrijpt, mag je best wel bijkomende vragen stellen of gewoon zeggen dat je de uitleg niet begrijpt.

Ook het verloop van het onderzoek of de ingreep bespreek je best met de arts.

Identificatiebandje

Controleer ook zelf je naam en geboortenaam op je identificatiebandje. Mocht het bandje losgekomen zijn of als de gegevens onleesbaar zijn, vraag dan een nieuw.

Doe het polsbandje niet uit voor je het ziekenhuis verlaat.

Medicatie

Maak een lijstje van je thuismedicatie. Wat neem je in ? Hoeveel en hoe vaak?

Je kan hiervoor ook de thuismedicatiezak gebruiken. Vraag naar die thuismedicatiezak bij de opnamedienst.

Als je een geneesmiddel voorgeschreven krijgt dat je niet kent, vraag dan om meer uitleg.

Vraag bij je vertrek uit het ziekenhuis altijd naar je medicatieschema.

Goede handhygiëne

Was je handen zorgvuldig met zeep na elk bezoek aan het toilet, voor het eten, na hoesten of niezen.

Raak de wonden, katheters, verbanden niet aan met de handen.

Als een zorgverstrekker de handhygiëne zou vergeten, mag jje er hem of haar gerust aan herinneren.

Volg de instructies van de artsen goed op

Volg goed het advies van de arts op voor een goed slagen van de therapie en ivm het innemen van de medicatie.

Bezoek

Familie en naasten die ziek zijn, komen beter niet op bezoek.

Veilig schoeisel

Laat het ons weten wanneer je onlangs gevallen bent. Breng gesloten schoenen en pantoffels mee. Die zijn veiliger dan open schoenen.

Zet steeds je bed in de laagste stand. Zorg voor een nette en droge vloer.

Vraag een  looprekje of een wandelstok wanneer je je onzeker voelt bij het stappen.