You are here

Wat kunt u zelf doen?

Als patiënt kunt u een belangrijke bijdrage leveren voor uw veiligheid. Een onoplettendheid of fout kan soms grote gevolgen hebben op het resultaat van de behandeling. Het is goed om als patiënt zelf ook alert te blijven. Hierbij enkele tips.

Correcte informatie

Het is voor uw gezondheid heel erg belangrijk om correcte informatie te verstrekken aan de artsen en zorgverleners.

Vraag uitleg

Als u de uitleg van de arts over de diagnose of behandeling niet volledig begrijpt, stelt u best bijkomende vragen.

Ook het verloop van het onderzoek of de ingreep bespreekt u best met de arts.

Identificatiebandje

Controleer ook zelf uw naam en geboortenaam op uw identificatiebandje. Mocht het bandje losgekomen zijn of als de gegevens onleesbaar zijn, vraag dan een nieuw.

Doe het polsbandje niet u uit voor u het ziekenhuis verlaat.

Medicatie

Maak een lijstje van uw thuismedicatie. Wat neemt u in ? Hoeveel en hoe vaak?

U kunt hiervoor ook de thuismedicatiezak gebruiken. Vraag naar die thuismedicatiezak bij de opnamedienst.

Als u een geneesmiddel voorgeschreven krijgt dat u niet kent, vraag dan om meer uitleg.

Vraag bij ontslag steeds naar uw medicatieschema.

10 tips voor een veilig gebruik van geneesmiddelen

Goede handhygiëne

Was uw handen zorgvuldig met zeep na elk bezoek aan het toilet, voor het eten, na hoesten of niezen.

Raak de wonden, katheters, verbanden niet aan met de handen.

Als een zorgverstrekker de handhygiëne zou vergeten, mag u er hem of haar gerust aan herinneren.

Volg de instructies van de artsen goed op

Volg goed het advies van de arts op voor een goed slagen van de therapie en ivm het innemen van de medicatie.

Bezoek

Familie en naasten die ziek zijn, komen beter niet op bezoek.

Veilig schoeisel

Laat het ons weten wanneer u recent gevallen bent. Breng gesloten schoenen en pantoffels mee. Die zijn veiliger dan open schoenen.

Zet steeds uw bed in de laagste stand. Zorg voor een nette en droge vloer.

Vraag een  looprekje of een wandelstok wanneer u zich onzeker voelt bij het stappen.

Info: Ines Van Giel, dienst kwaliteit AZ Delta, 29 april 2014