You are here

Persoonsgerichte aanpak

Een patiënte zit op bed met haar laptop

Wij willen het ziekenhuis goed besturen in het belang van de patiënt en de patiënt ook een stem geven bij het uitwerken van het beleid van ons ziekenhuis.  De patiënt staat immers centraal.

Daarom werken wij volgens de principes van ‘hospital governance’ en hebben we een stakeholdersoverleg opgestart.

Persoonsgerichte, participatieve aanpak

Tijdens de coronapandemie gingen we in overleg met andere ziekenhuizen hoe ze te werk gingen om de patiënt/naasten te betrekken in de zorg. Naast gerichte acties om het contact tussen patiënt en naasten te bevorderen (gebruik van tablet, heen- en-weerkaartjes), hebben we ook het startsein gegeven voor een duurzame werking rond patiëntenparticipatie. Deze voorbereiding leidde tot de opstart van verschillende focusgroepen zodra de maatregelen dit toelieten.

Op 10 juni 2021 werd het startschot gegeven om intensiever in te zetten op persoonsgerichte, participatieve zorg. Met de titel ‘Uw verhaal, onze zorg’ gaven we de kick-off voor een focus op de ervaringen van patiënten en naasten als essentieel onderdeel van persoonsgerichte zorg. Journaliste Krista Bracke was tijdens een middagsymposium centrale gast en sprak over haar boek ‘Van mens tot mens’ waarin ze haar eigen ervaringen en tips rond persoonsgerichte, participatieve zorg meedeelde. Het symposium kunt u herbekijken via deze link

Ervaringsnetwerk

In ons ervaringsnetwerk willen we patiënten, mantelzorgers of bezoekers samenbrengen om vanuit hun ervaringen ons ziekenhuis beter te maken. Wie wil deel uitmaken van dit netwerk, is van harte welkom en kan daarvoor contact opnemen met de kerngroep patiëntenparticipatie via het mailadres kerngroep.patientenparticipatie@azdelta.be 
De leden van het netwerk worden geregeld uitgenodigd voor een interview of groepsgesprek rond diverse onderwerpen. Afhankelijk van  interesses en ervaring, kunnen de leden feedback geven over hun kijk op kwaliteit, welke informatie je precies wil krijgen als patiënt of mantelzorger of over de bezoekuren.... Zodat we de werking van ons ziekenhuis meer kunnen afstemmen op de noden.

Samenwerking patiëntenverenigingen

De medische disciplines werken ook nauw samen met een aantal patiëntenverenigingen. Met een tiental patiëntenverenigingen zijn er ook contracten gesloten over specifieke samenwerkingen tussen het ziekenhuis en de patiëntenvereniging.