You are here

Ervaringsnetwerk

Patiënten, naasten en mantelzorgers beschikken over een bijzondere expertise: zij ervaren de zorg die we leveren uit eerste hand. Hun feedback kan ertoe leiden dat we eventuele ‘blinde vlekken’ in onze dagelijkse werking identificeren en leren waar we meer op moeten inzetten. Onze slogan “AZ Delta, uw ziekenhuis” impliceert dat we patiënten en naasten willen horen en uitnodigen om mee vorm te geven aan verbeterprojecten. Vanuit deze ambitie roepen we mensen op om deel te nemen aan een ‘ervaringsnetwerk’.

De groep komt drie keer per jaar samen voor een interview of groepsgesprek rond diverse thema’s en wordt uitgenodigd om deel te nemen aan symposia en vormingen rond participatie.

Kom jij als patiënt/bezoeker/mantelzorger regelmatig in contact met ons ziekenhuis en wil je ook deelnemen aan ons ervaringsnetwerk? Of ken je iemand die zijn of haar ervaringen met ons zou willen delen? Neem contact op met onze medewerkers via kerngroep.patientenparticipatie@azdelta.be. Zij lichten het project met veel plezier verder toe. Meer info vind je hier.